PINTO OY

Valtakunnallinen liikuntarajoitteisten apuvälineiden valmistaja ja maahan-tuontiyritys, joka on erikoistunut liikuntarajoitteisen
ihmisen omatoimista selviytymistä ja kotona asumista tukevien tuotteiden kehittämiseen

Ota yhteyttä

  • +358 44 535 3174

  • Osto / Myynti.    gerhard.wilcek@pinto.fi

  • Toimisto: Telekatu 1,  2.kerros  20360 Turku.              

    Varasto: Telekatu 1,  OVI 4 (taka-ovi) 20360 Turku